Skocz do zawartościRegulamin

Regulamin korzystania z forum mtbikes.pl

§ 1
Definicje:

1. Forum mtbikes.pl - Część witryny mtbikes.pl dostępna pod adresem: forum.mtbikes.pl , zwana dalej forum.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca w/w forum i korzystająca z niego w sposób bierny bądź czynny, zarejestrowana i zalogowana na forum.
3. Gość - osoba niezalogowana na forum, nie mająca prawa do wypowiedzi na forum, oraz czytania i pisania w Shoutboxie.
2. Shoutbox - Część forum, w której użytkownicy mogą prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym. Dokonywanie wpisów w Shoutboxie jest objęte zasadami opisanymi w dalszej części regulaminu.
3. Usługodawca - redakcja vortalu rowerowego mtbikes.pl.
4. Moderator - Osoba będąca użytkownikiem oraz posiadająca następujące przywileje nadawane przez usługodawcę:
-Czuwanie nad prawidłowym rozwojem merytorycznym forum,
-Nadzorowanie wypowiedzi użytkowników, pod kątem zgodności z regulaminem oraz ogólnymi zasadami netykiety.
-Egzekwowanie przepisów regulaminu.
-Nakładanie kar na użytkowników, na zasadach określonych w dalszej części regulaminu.
-Moderator również podlega przepisom regulaminu i jest zobowiązany do ich przestrzegania.
-Moderator jest nadzorowany przez usługodawcę, w przypadku niestosowania się do przepisów regulaminu usługodawca może nałożyć karę na moderatora, o których mowa w dalszej części regulaminu, W szczególnych przypadkach odebrać przywilej moderatora i usunąć jego konto.


§ 2
Przywileje i obowiązki użytkownika:

1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za działania jak i wypowiedzi użytkowników.
2. Komentarze i wypowiedzi użytkowników są ich własnością.
3. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponoszą użytkownicy.
4. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje pełne prawo do korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez usługodawcę (w tym kont pocztowych).
5. Użytkownikom zaleca się sprawdzenie treści i pisowni wypowiedzi przed publikacją, celem uniknięcia błędów (także ortograficznych). Ewentualne błędy zostaną w miarę możliwości i czasu poprawione przez moderatorów, a osoby je popełniające zostaną pouczone przez moderatora. Notoryczne popełnianie błędów skutkuje karą dla użytkownika.
6. Zabrania się używania słów wulgarnych i treści ogólnie uznanych za obrażające.
7. Zabrania się obrażania publicznie innych użytkowników. Wszelkie spory należy rozwiązywać w sposób prywatny.
9. Każdy post powinien być umieszczany w specjalnie przygotowanym dziale zgodnym z jego tematem i treścią. Post kwalifikujący się do innego działu niż ten, w którym została napisany w miarę możliwości zostanie przeniesiony przez moderatora, nagminne łamanie tej zasady skutkować może karą.
10. Należy przestrzegać zasad korzystania z Shoutboxa, opisanych w dalszej części regulaminu.
11. Każdy post musi posiadać stosowny tytuł opisujący temat dyskusji.
12. Ogłoszenia kupię/sprzedam mogą być umieszczane tylko w dziale Giełda rowerowa. Wypowiedzi mające charakter takiego ogłoszenia lub oferty handlowej publikowane w innym dziale niż ten, który jest do tego przeznaczony będą usuwane, a ich autorzy zostaną ukarani.
13. Zabrania się pisania swoich wypowiedzi dużymi literami, oraz powiększoną czcionką, wynika to także z zasad netykiety. Preferowane jest domyślne formatowanie tekstu w poście.
14. Zabrania się używania avatarów, które mogłyby w jakikolwiek sposób obrazić innych użytkowników, lub propagować treści niezgodne z innymi punktami regulaminu. Dotyczy to także obrazków oraz tekstów które użytkownik może umieszczać w podpisie.
15. Niektóre działy posiadają lub będzie posiadać w najbliższym czasie osobny regulamin dotyczący sposobu pisania postów i zakładania nowych wątków. W każdym z nich będą reguły, których przestrzeganie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania działów tematycznych, oraz do zachowania ich czytelności i przejrzystości. Łamanie lub niestosowanie się do regulaminu obowiązującego w danym dziale skutkuje karą nakładaną przez moderatora.
16. Formułując wypowiedzi należy w miarę możliwości powstrzymać się od negatywnych uwag i emocji w stosunku do innych użytkowników, oraz skupić się na merytorycznej zawartości takiej wypowiedzi, oraz odpowiednim jej argumentowaniu.
17. Podczas dyskusji nie należy odbiegać od jej tematu (tzw. off topic). Nieuzasadnione przypadki takiego zachowania mogą być karane przez moderatora. Dotyczy to także wypowiedzi pouczających innego użytkownika o łamaniu przez niego regulaminu.
18. W przypadku zauważenia, że naruszony zostaje regulamin, użytkownik ma prawo zgłosić taki fakt moderatorowi, za pomocą przycisku "Zgłoś" widocznego pod każdym postem. Należy używać go z rozsądkiem, nieuzasadnione, bezpodstawne i notoryczne zgłaszanie postów będzie karane przez moderatora.
19. Jakakolwiek wypowiedź nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich ich właścicieli. Zamieszczanie muzyki, filmów, zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych i cyfrowych, a także odnośników do w/w, do których użytkownik nie posiada praw autorskich lub zezwolenia na ich publikowanie, powielanie i przetwarzanie jest zabronione. Zachowanie takie w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może być przestępstwem i będzie karane z całą surowością przez moderatora.
20. Przytaczając w swojej wypowiedzi odnośniki do przedmiotów, które są sprzedawane w sklepach internetowych oraz na aukcjach typu Allegro, Ebay, Świstak itp. użytkownik ma obowiązek opisać taki przedmiot, podając producenta, model, cenę, oraz inne jego istotne cechy. Dzięki temu nawet w przypadku gdy przedmiot zostanie usunięty ze sklepu lub gdy aukcja wygaśnie wypowiedź taka będzie nadal wartościowa pod względem merytorycznym. Niestosowanie się do tego obowiązku będzie karane przez moderatora.


§ 3
Zasady korzystania z Shoutboxa:

1. Shoutbox to miejsce do prowadzenia rozmów między użytkownikami w czasie rzeczywistym.
2. Rozmowy prowadzone w shoutboxie to proste konwersacje na tematy niekoniecznie związane z tematyką forum. Do rozwiązywania kłopotów i zadawania pytań należy używać forum.
3. Obowiązuje tutaj bezwzględny zakaz publikowania reklam, ogłoszeń oraz innych treści mających charakter ofert handlowych, itp. Dla nich przeznaczony jest tylko i wyłącznie dział Giełda rowerowa.
4. Publikowanie odnośników, w szczególności do podstron forum oraz aukcji internetowych jest zabronione wtedy, gdy mogłyby one zmuszać lub nakłaniać innych użytkowników do wypowiedzi w danym temacie, do którego prowadzi odnośnik, lub gdyby miały one charakter problemu, do rozwiązywania których przeznaczone są odpowiednie działy na forum.
5. Dozwolone jest publikowanie odnośników do innych stron tylko wtedy, gdy nie łamią one powyższych reguł, oraz reguł zapisanych w §2.
6. W shoutboxie obowiązują te same reguły, które zostały opisane w §2.


§ 4
Obowiązki i przywileje usługodawcy:

1. Usługodawca stara się zapewnić ciągły i bezbłędny dostęp do forum. Nie gwarantuje jednak 100% dostępności.
2. Okresowo mogą nastąpić przerwy w dostępie do forum spowodowane pracami konserwacyjnymi.
3. Usługodawca i usługi przez niego udostępniane są zależne od firm trzecich. Chwilowa niedostępność może być spowodowana problemami firm trzecich.
4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników forum.
5. Wszelkie porady oraz wskazówki opisane na łamach forum użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność.
6. W przypadku łamania regulaminu usługodawca ma prawo upomnieć użytkownika (system ostrzeżeń), a gdy to nie pomaga zablokować użytkownikowi dostęp do forum.
7. Niektóre oferowane przez usługodawcę usługi posiadają odrębny regulamin. Należy go bezwzględnie przestrzegać.


§ 5
Dane osobowe:

1. Użytkownik korzystający z forum objęty jest ochroną danych osobowych.
2. Podawanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.
3. Wszelkie dane są zbierane tylko w celach informacyjnych, nie marketingowych.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych jak też ich usunięcia z bazy.
5. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na odbieranie masowej korespondencji (newsletter).


§ 6
Kary które może nakładać moderator lub usługodawca:

1. Upomnienie, lub pouczenie, które może przesłać użytkownikowi poprzez prywatną wiadomość, bądź za pomocą narzędzia "Notatka moderatora" które umieszcza widoczną publicznie treść pouczenia w poście użytkownika.
2. Ostrzeżenie, nakładane za pomocą odpowiedniego narzędzia. Każdy użytkownik posiada limit ostrzeżeń wyrażany w skali procentowej od 0 do 100. Jedno ostrzeżenie może naliczać 10 lub 20 procent do ogólnej sumy ostrzeżeń. Przy nakładaniu ostrzeżenia użytkownik zostanie poinformowany o przyczynie jego nałożenia. Każde ostrzeżenie posiada okres ważności, po upłynięciu którego ostrzeżenie automatycznie znika z karty użytkownika, a punkty procentowe zostają odjęte od łącznej puli. Ostrzeżenie może także być nałożone bezterminowo, to znaczy nigdy nie zniknie z karty użytkownika, z wyjątkiem ręcznego usunięcia go przez moderatora. Gdy poziom ostrzeżeń osiąga 100% konto użytkownika zostaje zablokowane, na okres 7 dni.
3. Zablokowanie konta użytkownika (tzw. ban). Uniemożliwia ono pisanie postów i wypowiadanie się w shoutboxie. Ban posiada termin przedawnienia, od 1 dnia do 2 lat. W szczególnych przypadkach może być nałożony bezterminowo. Ban jest równoznaczny z pozbawieniem statusu użytkownika.


§ 7
Postanowienia ogólne:

1. Forum jest niezależne od firm branży rowerowej.
2. Na łamach forum zabrania się samowolnej reklamy. Przed reklamowaniem swoich usług należy bezwzględnie skontaktować się z usługodawca i uzyskać zgodę na publikacje materiałów reklamowych.
Więcej informacji o reklamie można znaleźć w dziale Reklama.
3. Wszelkie kwestie nie uregulowane tym regulaminem rozstrzyga prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.